Další myšlenky

Děje tohoto světa jsou výsledkem tří faktorů: přirozenosti, lidské vůle a náhody Avicena


Neznám nic nešikovnějšího než slova: Já jsem ti to přece říkal! J. J. Rousseau


Vnější krása je o to cennější, oč víc skrývá vnitřní krásy W. shakespeare


My ochotní, vedení nevědomými, děláme nemožné pro nevděčné!