Citáty o moudrosti

Vzdělanost je schopnost rozumět jiným. Goethe


Rozpoznat vhodnou chvíli pro mlčení a pro mluvení, to je velká věc. Seneca


Nikoliv věkem, nýbrž nadáním se dosahuje moudrosti. Plautus


Čím má kdo méně rozumu, tím je si toho méně vědom


Zkušenost je téměř nepřenosnáVím, že nevím, nebo nevím, že vím? B. Polívka


Kdo pěstuje myšlenky, mnohé sklidí, a bez srpu


Malá chyba na začátku se stane velkou na konci. G. Bruno


Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe. Petronius


Když lidé vyučují, sami se učí. Seneca